Przejdź do treści

RODO - Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
 
Szanowni Państwo
 
Mając na względzie dbałość o ochronę danych osobowych, a także zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), uprzejmie informujemy co następuje:
 
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej,
ul. Ełcka 18, 19-300 Ełk,
Przedstawicielem Administratora jest Jacek Szumski, tel.: 87 619 74 25, mail: sp.nwe@interia.pl.
 
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).
 
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń socjalnych.
 
Każdemu którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 
Każdemu którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych

Anna Fijałkowska
Inspektor ochrony danych osobowych
ul. T.Kościuszki 28A
Tel. 87/619 45 54
e-mail: iod@elk.gmina.pl

 
Wróć do spisu treści