Przejdź do treści

Nowa Wieś Ełcka

Nowa Wieś Ełcka

to pięknie położona miejscowość na Mazurach.
Otoczona lasami i jeziorami.
Zarówno latem jak zimą ma wiele atrakcji i zachwyca swoimi krajobrazami.

Krótka historia naszej miejscowości

Nowa Wieś Ełcka

Pierwotnie ta pięknie położona mazurska osada nosiła nazwę Zielona Dąbrowa. Wokół szumiały dębowe lasy, wzdłuż osady leniwie toczyła swoje wody rzeka wypływająca z Jeziora Ełckiego. Przed II wojną światową wieś nosiła nazwę niemiecką – Neuendorf.
W niemieckiej kronice szkolnej z datą 9 września 1914 roku odnotowano, że tutejszą ludność Rosjanie spędzili do budynku gospodarczego szkoły z przeznaczeniem na zagładę. Mieszkańcy dzięki sprytowi uciekli po trzech dniach przez niezabezpieczone okienko kurnika.
Po jakimś czasie Rosjanie ponownie wkroczyli do wsi, spalili wiele budynków oraz szkołę, mordując wiele osób ludności cywilnej. Walki na tym terenie trwały ze zmiennym szczęściem do 14 lutego 1915 roku.
Od tego czasu wieś została uwolniona od Rosjan. Kronika podaje, że z istniejących 115 budynków spalono 57 czyli połowę. Kozacy zamordowali 28 mieszkańców, 27 osób wywieziono na Sybir. Dla uczczenia pamięci ofiar I wojny światowej Niemcy pobudowali w 1938 roku pomnik przy moście, na skrzyżowaniu dróg Prostki – Pisz.
Na pomniku umieszczone są nazwiska pomordowanej ludnościi zabitych żołnierzy. Upamiętnione w ten sposób nazwiska w 80% mają brzmienie polskie. Świadczy to dobitnie o polskości tych terenów.
Od roku 1933 nastały czasy hitleryzmu i ogromnego ucisku polskości na Mazurach. Gauleiter Prus Wschodnich Erich Koch, który z polecenia Hitlera sprawował tu władzę, upamiętnił się jako kat Żydów, prześladowca Mazurów i wszelkich organizacji mazurskich.
Nazwy miejscowości i nazwiska Mazurów przybrały brzmienie niemieckie. Prześladowano język polski i zabroniono korzystania z wszelkiej prasy w języku polskim.
W lipcu 1939 roku na wyspie przy młynie wodnym odbyła się wielka uroczystość. Mieszkańcy osady obchodzili 500 - lecie jej istnienia.
Były przemówienia, śpiewy i tańce. Komitet Organizacyjny obchodów wydał z tej okazji okolicznościową broszurę p.t. „500 Jahre Neuendorf”. Napisano w niej między innymi, że wieś liczyła w 1939 roku 55 gospodarstw rolnych. Czynnych było 5 karczm. Oprócz szkoły podstawowej istniała tu również szkoła rolnicza „Peterschale”. Już w 1946 roku uruchomiono młyn wodny, powstał Urząd Gminy, zorganizowano posterunek MO (Milicji Obywatelskiej).
W 1948 roku wieś zamieszkiwało 125 rodzin przybyłych z powiatu grajewskiego i sąsiednich. W tym też roku wieś została zelektryfikowana, a w następnym zradiofonizowana.
W 1946 roku ziemię należącą poprzednio do majątku, oddano pod administrację Państwowego Gospodarstwa Rolnego (PGR).
W 1952 roku pobudowano rozdzielnię prądu wysokiego napięcia, zorganizowano rolniczą spółdzielnię produkcyjną, którą po 4 latach musiano rozwiązać.
W budynku byłej szkoły rolniczej Peterschale powstał w 1952 roku Dom Opieki nad Dorosłymi.
Przez poprzednie 3 lata funkcjonowała w nim Szkoła Rachunkowości Rolnej.
W roku 1953 uruchomiono komunikację PKS. W tym okresie powstała też zlewnia mleka, biblioteka gromadzka, ochotnicza straż pożarna, rozpoczęto odbudowę zniszczonej cegielni. Otwarty został ośrodek zdrowia z punktem aptecznym.
W latach 90 – tych ubiegłego wieku nastąpił niebywały rozwój wsi, a w XXI wiek wkroczyła mocno odmieniona.
Do stolicy Mazur, Ełku, są teraz 4 km, a nie 7 jak oznajmiały tablice kilkanaście lat temu.
To już podmiejska, nowoczesna miejscowość.


Wróć do spisu treści