Przejdź do treści

Historia szkoły

Krótki rys historyczny

na podstawie kroniki szkolnej z roku 1945-2003

Najstarsze dostępne zdjęcia naszej szkoły
Wydarzenia z historii Szkoły

1838 r.
Powstaje szkoła podstawowa w Nowej Wsi. Pierwszym nauczycielem był Franciszek Möller. Nauka odbywa się w języku niemieckim i dwie godziny dziennie w języku polskim. Z biegiem czasu ilość godzin języka polskiego zmniejszała się.
Po I wojnie światowej doszło do całkowitego wyeliminowania języka polskiego z programu nauczania.

1910 r.
Zbudowano z cegły nowy budynek szkolny znajdujący się na obecnym miejscu. Okna w salach szkolnych były szerokie na wzór weneckich. Dobudowano również blok mieszkań dla nauczycieli.

1914 r.
W czasie I wojny światowej budynek został całkowicie spalony.

1914 r.
W czasie I wojny światowej budynek został całkowicie spalony, pozostały tylko zabudowania gospodarcze.

1915 r.
Rozpoczęto odbudowę spalonej szkoły. Kierownikiem szkoły był wówczas Sztole,
a nauczycielami Wedelewski i Chawkała.

1939 r. - 1945 r.
W czasie II wojny światowej szkoła ocalała. Wybite były jedynie wszystkie okna i uszkodzone niektóre drzwi.

04.09.1945 r.
Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.
Pracownikiem szkoły była 19-letnia Maria Klonowska - nauczycielka bez kwalifikacji pedagogicznych. Realizowano program klas 1-3. Do szkoły uczęszczało 55 uczniów wyłącznie z Nowej Wsi.

26.04.1946 r.
Szkołę wizytował inspektor szkolny Franciszek Maciejewski.

1946 r. - 1947 r.
Kierownikiem szkoły zostaje Bolesław Sobotko - nauczyciel kwalifikowany z 20-letnim stażem pracy pedagogicznej. Do szkoły uczęszczają dzieci z Nowej Wsi i Malczewa. Nauka odbywa się w dwóch salach na parterze, w systemie zmianowym. Przed południem w klasach łączonych uczyły się dzieci kl. II-III -44 uczniów, kl. IV-5 – 19 uczniów.
Po południu uczyły się dzieci z kl. I -21 uczniów.
Wychowawczynią klas I-III była Stanisława Sobotko, nauczycielka wykwalifikowana z 16-letnim stażem pracy pedagogicznej.
Wychowawcą klas starszych był kierownik szkoły- Bolesław Sobotko.

1950 r.
Brat zakonny z Ełku rozpoczyna w szkole naukę religii. Powstaje też Drużyna Harcerska.

15.10.1950 r. -15.04.1951 r.
Umożliwiono osobom pracującym naukę w szkole. Skorzystało z tego 26 osób.

1951 r.
Szkoła liczy 165 uczniów i 4 nauczycieli.

1957 r.
Rozwiązano Drużynę Harcerską.

1958 r.
W szkole zorganizowano Spółdzielnię Uczniowską, zaopatrującą młodzież szkolną w niezbędne przybory szkolne.

14.10.1962 r.
Szkoła gości 5-osobową delegację litewską przybyłą z Kalwarii w LSSR.

marzec 1965 r.
Zorganizowano wycieczkę do teatru w Białymstoku na „Zemstę” A.Fredry. W wycieczce wzięło udział 54 uczniów.

06.01.1966 r.
Rozpoczęto remont kapitalny budynku. Uzyskano trzy dodatkowe sale lekcyjne.

15.09.1973 r.
Zorganizowano świetlicę szkolną z dożywianiem.

1974 r.
Drużyna SKS „Iskra” ze SP w Nowej Wsi Ełckiej zajęła II miejsce na III Białostockiej Olimpiadzie Kolarskiej

15.10.1950 r. -15.04.1951 r.
Umożliwiono osobom pracującym naukę w szkole. Skorzystało z tego 26 osób.

1951 r.
Szkoła liczy 165 uczniów i 4 nauczycieli.

1957 r.
Rozwiązano Drużynę Harcerską.

1958 r.
W szkole zorganizowano Spółdzielnię Uczniowską, zaopatrującą młodzież szkolną w niezbędne przybory szkolne.

14.10.1962 r.
Szkoła gości 5-osobową delegację litewską przybyłą z Kalwarii w LSSR.

marzec 1965 r.
Zorganizowano wycieczkę do teatru w Białymstoku na „Zemstę” A.Fredry. W wycieczce wzięło udział 54 uczniów.

06.01.1966 r.
Rozpoczęto remont kapitalny budynku. Uzyskano trzy dodatkowe sale lekcyjne.

15.09.1973 r.
Zorganizowano świetlicę szkolną z dożywianiem.

1974 r.
Drużyna SKS „Iskra” ze SP w Nowej Wsi Ełckiej zajęła II miejsce na III Białostockiej Olimpiadzie Kolarskiej w Białymstoku.

1986 r.
Chór ze SP w Nowej Wsi Ełckiej zajął II miejsce w wojewódzkich eliminacjach IV Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych a capella. W eliminacjach uczestniczyło 20 zespołów z województwa suwalskiego.

maj 1989 r.
Obchody 550-lecia istnienia Nowej Wsi Ełckiej. Grono pedagogiczne i młodzież szkolna włączyli się czynnie w obchody tej uroczystości.
Upominki otrzymali wówczas pierwsi osadnicy, a wśród nich państwo Sobotkowie – pierwsi powojenni nauczyciele SP w Nowej Wsi Ełckiej.

1994/1995 r.
Zakończył się kapitalny remont szkoły. Z tej okazji odbyło się spotkanie z Kuratorem Oświaty i Wójtem Gminy Ełk, który był inwestorem remontu.

1996/1997 r.
Uczniowie klas młodszych ze SP w Nowej Wsi Ełckiej spotkali się z pisarką J.Papuzińską.

18.09.2001 r.
Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej. Nową salę poświęcił ks. bp. Edward Samsel.

10.09.2002 r.
Szkoła otrzymała nowy autobus „Kleks”.

10.10.2003 r.
Szkoła uzyskała certyfikat „Szkoła z klasą”.

20.11.2004 r.
Pożar budynku gospodarczego.

czerwiec 2006 r.
Nauczycielki naszej szkoły: mgr Regina Sus, mgr Lucyna Potuszyńska, mgr Małgorzata Niebylecka - Wojciechowska, mgr Renata Barszcz uzyskały tytuł „Nauczyciel z klasą”.

2007/2008 r.
Szkoła realizowała program "To lubię"
Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

06.11.2007 r.
Zjazd absolwentów i pracowników z okazji 60-lecia Szkoły. Odsłonięto tablicę pamiątkową.

27.10. 2009 r.
Szkole nadano imię Jana Brzechwy oraz sztandar.

27.10.2009 r.
Oddano do użytku kompleksu boisk sportowych “Moje boisko Orlik 2012”.

01.09.2010 r.
Rozpoczęlo funkcjonowanie Przedszkole Samorządowe.
Powołano Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej w skład ktrórego weszły:- Przedszkole Samorządowe w nowej Wsi Ełckiej - Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Dyrektorem Zespołu została p. Bożena Kulik

2012 r.  
Szkoła realizuje projekt  "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Ełk".
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

2013 r.
Szkoła realizuje Projekt  "Szkoły Kreatywnych Umysłów".
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

29 września 2014 r.
Oddano do użytku nowo wybudowany budynek przedszkola.

29.10.2014 r.
Szkole przyznano Akt przynależności do grupy szkół ubiegających się o Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty "SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE".

1.09.2015 r.
Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego został p. Jacek Szumski.

1.10.2015 r.
Szkoła otrzymała certyfikat "Szkoła Przyjazna Rodzinie".

28.09.2017 r.
Szkoła otrzymała Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty "Szkoła Promująca Zdrowie"

1.11.2017 r.
Szkoła rozpoczęła realzację Projektu "TIK -TAK - nowoczesna i bezpieczna szkoła"
Program współfinansowany jest z EFS w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

2017 r.
Szkoła otrzymała Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty "Szkoła Wierna Dziedzictwu"

Dyrektorzy Szkoły

1. Bolesław Sobotko
2. Edward Grzesiukiewicz
3. Ryszard Szestowicki
4. Tadeusz Haraburda
5. Stefan Turowski
6. Franciszek Skura
7. Dorota Gniedziejko
8. Irena Gowgiel
9. Bożena Kulik
10. Jacek Szumski
11. Katarzyna Niedźwiecka

Wróć do spisu treści