Przejdź do treści

Stołówka szkolna

Różne

Ze względu na Centralizację Podatku VAT z dniem 01.03.2017 r. opłaty za obiady można uiszczać przelewem, na konto bankowe szkoły lub dokonywać wpłat u intendenta.

Przelew powinien zawierać następujące dane:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej
Nr rachunku: 56 1240 5745 1111 0010 4468 1116
Obiady za miesiąc ........ (podać nazwę miesiąca, za który jest wnoszona opłata)
Imię i nazwisko dziecka (........... )
Klasa (np. 4 b)


NOWE STAWKI ŻYWIENIOWE
Od dnia 01.03.2023 r. zmianie ulegają stawki żywieniowe
- Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej ( obiady) 5,30 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi Ełckiej ( śniadanie, obiad, podwieczorek) 9,00 zł.

Odpłatność za obiady w maju 2023 r. wynosi:

szkoła -  15 x 5,30 zł = 79,50 zł (bez 1-5 maja, 23-25 maja)
przedszkole - 20 x 9,00 zł = 180 zł (bez 2 maja)

Płatne do 15 każdego miesiąca.

Od podanej kwoty będą odliczone zgłoszone  odpisy z poprzedniego miesiąca.
W razie odpisów  prosimy o kantakt z intendentem - tel. 87 619 74 25 lub e-mail: anna.romejko@interia.pl

Wróć do spisu treści