Przejdź do treści

Ogłoszenia-szkoła

SZKOŁA
Ogłoszenie Rady Rodziców
Wpłata na rzecz Rady Rodziców w kwocie 50 zł od rodziny do intendentki p. Anny Romejko lub na konto Rady Rodziców.

nr konta 11 1020 4724 0000 3102 0005 6093

Wypisanie dziecka ze szkoły lub przeniesienie do innej  
W związku z kontrolą przez szkołę obowiązku szkolnego przypominamy o konieczności dopełnienia przez Rodziców /prawnych opiekunów/, formalności związanych z wypisem dziecka ze szkoły, przeniesieniem do innej lub wyjazdem za granicę. Formalności należy dopełnić w sekretariacie szkoły, zgodnie z ustawowym obowiązkiem ciążącym na rodzicach/opiekunach.
W przypadku wyjazdu za granicę rodziców /opiekunów/i pozostawienia dziecka pod opieką innych osób, koniecznie jest ustanowienie opieki prawnej nad nieletnim dzieckiem i niezwłoczne poinformowanie szkoły.

Bezpieczeństwo podczas dowozu
Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa dzieci podczas dowozu do szkoły, Pedagog szkolny prosi o zapoznanie się
z Regulaminem zachowania się w autobusie szkolnym.
Wróć do spisu treści