Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

Konkurs „MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI”-sukces naszej uczennicy-2019,2020

SZKOŁA > WYDARZENIA > Z ŻYCIA SZKOŁY - 2019/2020
Sukces Uczennicy Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej
KONKURS „MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI”
XIX edycja:  OCHRZCZENI I POSŁANI - POMAGAMY MISJOM
I. Organizator konkursu:
Dzieło Pomocy „Ad Gentes” w Warszawie, ul. Byszewska 1 03-729 WARSZAWA 4 skr. poczt. 112
II. Patronat honorowy konkursu:
Pan Dariusz Piontkowski , Minister Edukacji Narodowej
Abp SalvatorePennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce
Bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski  ds. Misji
III. Cele konkursu:
Celem konkursu jest rozbudzenie wśród uczniów szkół podstawowych zainteresowania misjami prowadzonymi przez polskich misjonarzy na wszystkich kontynentach. Ma kształtować postawę solidarności z rówieśnikami żyjącymi w krajach misyjnych, zachęcając do poznania ich kultury, obyczajów, sytuacji społecznej i politycznej oraz warunków bytowych. Kategoria charytatywna konkursu służy rozbudzeniu przedsiębiorczości oraz kształtowaniu ducha współpracy celem wsparcia projektów edukacyjnych na misjach. W tym roku uczniowie będą pozyskiwali środki na wyposażenie szkoły podstawowej zbudowanej przez siostry ze Zgromadzenia Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Gitega (Burundia). Od dwóch lat powstaje tam szkoła dla kilkuset dzieci.
Konkurs służy pogłębieniu wiedzy o życiu na innych kontynentach, kształtowaniu postaw tolerancji, solidarności oraz rozbudzaniu wrażliwości na sytuację rówieśników w najuboższych krajach świata. Ma integrować uczniów wokół idei otwartości na różnorodne kultury i religie. W tym roku nawiązujemy do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, jaki obchodzimy w październiku, by pogłębić poczucie odpowiedzialności za misje.
IV. Temat  XIX edycji Konkursu: „Ochrzczeni i posłani – pomagamy misjom"
Papież Franciszek ogłosił październik 2019 r. Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Nawiązując do tego wspaniałego wydarzenia, organizatorzy Konkursu zwracają uwagę na powołanie misyjne, które bierze początek ze chrztu św. Wszyscy jesteśmy uczniami Chrystusa i Jego misjonarzami. Mamy obowiązek dzielić się wiarą z innymi. Powołanie misyjne dzieci i młdozież mogą realizować we współpracy z misjonarkami i misjonarzami. Formy tej współpracy: modlitwa, ofiara duchowa i zaangażowanie w akcje misyjne mają walor wychowawczy. Kształtują poczucie odpowiedzialności za innych. Organizatorzy Konkursu chcą, by uczniowie szkół podstawowych zainteresowali się warunkami życia swych rówieśników oraz działalnością medyczną, edukacyjną, charytatywną i ewangelizacyjną misjonarzy z Polski.

Wyniki konkursu 2019/2020
Kategoria muzyczna:
Klasy 1-3
1. Maria i Gabriela Mariańczyk, Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Ząbkach
Klasy 4-6
1.Ognisko Misyjne, Szkoła Podstawowa im, Kard. Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej
Klasy 7-8
1. Zofia Jaroszewska, Zespół Szkolno Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej

Jacek Szumski

Wróć do spisu treści