Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

W czym tkwi wartość człowieka?-2019/2020

SZKOŁA > WYDARZENIA > Z ŻYCIA SZKOŁY - 2019/2020
Klasa V b w poszukiwaniu odpowiedzi: W czym tkwi wartość człowieka?
W grudniu bieżącego roku szkolnego w klasie V b została przeprowadzonalekcja, której celem było kształtowanie postaw akceptacji, szacunku, godności wobec siebie i drugiego człowieka, wdrażanie do samokontroli poprzez usprawnienie umiejętności dostrzegania i korygowania popełnionych błędów, a także wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz nawiązywanie prawidłowych relacji w grupie.
Podczas lekcji uczniowie wypowiadali  się  na  temat odmienności, co do wyglądu, sposobu bycia, inności w kwestii mody, najważniejszych wartości w ich życiu. Uczniowie dowiedzieli się między innymi jak sobie radzić z krytyką, poznali model wyrażania krytyki, odwoływali się do własnych przeżyć i doświadczeń. W trakcie dyskusji, która się wywiązała wśród uczniów na temat różnicy w poglądach ustaliliśmy, że często słowa ranią i czasami warto jest zastanowić się wypowiadając jakąkolwiek opinię na temat innych, ponieważ można kogoś łatwo urazić. Uczniowie mieli także możliwość wejścia  w rolę skonfliktowanych “miast”, które musiały na siebie wpłynąć i dojść do porozumienia.
Zadanie to miało na celu zwrócenie uwagi na konsekwencje braku akceptacji, co do inności w kwestii  poglądów lub upodobań, braku zgody w grupie.
Na koniec zajęć uczniowie zgodnie stwierdzili, że “nie szata zdobi człowieka”, a wartość człowieka tkwi  w  akceptacji, empatii, tolerancji, w przyjaźni, miłości, dobrych uczynkach oraz w pozytywnym podejściu do ludzi i świata.

Agnieszka Nowakowska

Wróć do spisu treści