Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

Rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2019/2020

SZKOŁA

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w szkole "0" na rok  szk. 2019/2020
Dokumenty do pobrania:

Harmonogram rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Nowj Wsi Ełckiej

Deklaracja kontynuacji pobytu w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej
Wniosek o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w  Nowej Wsi Ełckiej
Załącznik Nr 1 - Oświadczenie rodzica kandydata o zatrudnieniu
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o dochodach
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o wielodzietności rodziny
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szk. 2019/2020
Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej
Harmonogram postepowania rekrutacyjnego do klasy I - 2019-2020
Wniosek o przyjecie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im Jana Brzechwy w Nowej Wsi Elckiej - 2019-2020
Załącznik Nr 1 - Oświadczenie rodzica kandydata o zatrudnieniu
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o dochodach
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o wielodzietności rodziny
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I

Wróć do spisu treści