Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

Akcja BohaterOn – Włącz historię! Kartka dla powstańca-2019/2020

SZKOŁA > WYDARZENIA > Z ŻYCIA SZKOŁY - 2019/2020
Kartka dla powstańca
W tym roku szkolnym po raz kolejny przystąpiliśmy do ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej  BohaterON – Włącz historię!
Celem akcji jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im kartek z życzeniami.
Kolejny raz pokazaliśmy, że pamiętamy o Powstańcach Warszawskich. Życzenia dla bohaterów płynęły wprost z serc naszych uczniów. Kartki powstawały w październiku na lekcjach plastyki, a cennym uzupełnieniem życzeń były przeprowadzone w klasach szóstych i siódmych zajęcia edukacyjne na lekcjach historii. Uczniowie zostali wprowadzeni w tematykę Powstania Warszawskiego i poznali losy Powstańców. Szóstoklasiści kolorowali symbol Polski Walczącej i  lilijkę – symbol harcerzy z Szarych Szeregów. Próbowali też rozszyfrować wiadomości dowódcy do powstańców. Starsi uczniowie starali się zapamiętać jak najwięcej informacji z otrzymanego tekstu o Powstaniu Warszawskim. Pracowali też w oparciu o komiks z otwartym zakończeniem. To było dla uczniów klas siódmych ciekawe doświadczenie, ponieważ na moment losy powstańców spoczęły w ich rękach.
Zarówno komiksy jak i kartki dla Powstańców zostały zaprezentowane społeczności szkolnej. Udział klas szóstych i siódmych w akcji BohaterOn – Włącz historię! stanowił dla całej szkoły lekcję historii i patriotyzmu.
Nad prawidłowym przebiegiem akcji czuwały panie: Regina Sus, Katarzyna Niedźwiecka, Anna Choroś.
7 lutego 2020 r. otrzymaliśmy dyplom oraz podziękowanie od zespołu projektu BohaterON, za udział naszej Szkoły w tej ogólnopolskiej akcji.

Szanowni Państwo,
w imieniu organizatorów projektu "BohaterON w Twojej Szkole" będącego częścią ogólnopolskiej kampanii "BohaterON - włącz historię!" serdecznie dziękujemy za włączenie się w naszą inicjatywę.
Łączymy pozdrowienia,
Zespół projektu BohaterON

Regina Sus
Wróć do spisu treści