Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

I Międzyszkolny Konkurs Frazeologiczny „Mistrzowie Słowa”-2019/2020

SZKOŁA > WYDARZENIA > Z ŻYCIA SZKOŁY - 2019/2020
I Międzyszkolny Konkurs Frazeologiczny „Mistrzowie Słowa” w Nowej Wsi Ełckiej

21 lutego 2020r. w Nowej Wsi Ełckiej odbył się I Międzyszkolny Konkurs Frazeologiczny  pt. „Mistrzowie Słowa”.
Patronat Honorowy nad konkursem objął Wójt Gminy Ełk -  Pan Tomasz Osewski.
Celowo wybrano tę datę, aby uczcić Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
Celem konkursu było podnoszenie sprawności językowej, propagowanie kultury języka polskiego, rozwijanie zainteresowań językiem polskim, kształcenie umiejętności retorycznych oraz integrowanie środowisk szkolnych.
Zmagania frazeologiczne polegały na sprawdzeniu znajomości wiedzy oraz umiejętności zastosowania związków
w wypowiedzi.

Do I Międzyszkolnego Konkursu Frazeologicznego przystąpiło pięć szkół:
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostkach,
  • Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich,
  • Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach,
  • Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach,                                                            
  • Szkoła Podstawowa   im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej.

Nad przebiegiem konkursu czuwała Komisja w składzie:
Pani Alicja Wysocka – ekspert, metodyk, nauczycielka języka polskiego;
Pani  Barbara Ladzińska – dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk;
Pani Agnieszka Malinowska – kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Ełk.

Reprezentanci wszystkich szkół wykazali się ogromną wiedzą oraz umiejętnościami oratorskimi.
Poziom był wysoki i bardzo wyrównany.
Po zakończeniu II etapu rozgrywek zwycięzcą konkursu została reprezentacja
Szkoły Podstawowej w Prostkach i do nich powędrowało miano „Mistrzowie Słowa”.
Na pamiątkę uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem i mamy nadzieję, że wpisze się w tradycję naszej szkoły.

Organizatorzy:
p. Bożena Kulik
p. Mariola Marcińczyk
p. Katarzyna Niedźwiecka


Wróć do spisu treści